Jönköpings Kommun

Public Sector
1y ago update
Artificiell intelligens etableras världen över på ett omdanande sätt och Jönköpings kommun vill dra nytta av artificiell intelligens där det är möjligt.

Arbetet med artificiell intelligens är en del i Jönköpings kommuns digitaliseringsarbete utifrån Vision 2030. I kommunens AI-inriktning anger vi mål och principer för de närmaste årens arbete.

place

Office / Work location

Västra Storgatan 16, Jönköping, Sweden launch

Our Specialities

Municipality
share

Network