Lindholmen Science Park AB

Non-Governmental Organization
1y ago
Lindholmen Science Park AB ägs gemensamt av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Stad och näringslivet. Hand i hand har ägare och partners, under 20 år, tillsammans investerat och målinriktat utvecklat en modern och inspirerande innovationsmiljö för flera av Sveriges främsta utvecklingsprojekt.
place

Office / Work location

Sweden launch

Our Specialities

Innovation
share

Network