Öppet AI-nätverk för kommuner & regioner

Network / Cluster
2y ago update
Att som offentlig organisation ta sig an AI är en utmaning. Tillsammans med SKR håller AI Sweden fyra gånger per år öppna AI-nätverksmöten med fokus på kommuner och regioner för att underlätta det arbetet och låta deltagarna dela erfarenheter och tips med varandra. 

Här kan du hitta inspelningar, länkar och dokument kopplade till nätverket.

Attributes

Ecosystem & Partners
Region, Municipality
group

Members