Öppet AI-nätverk för kommuner & regioner

Network / Cluster
Att som offentlig organisation ta sig an AI är en utmaning. Tillsammans med SKR håller AI Sweden fyra gånger per år öppna AI-nätverksmöten med fokus på kommuner och regioner för att underlätta det arbetet och låta deltagarna dela erfarenheter och tips med varandra. 

Här kan du hitta inspelningar, länkar och dokument kopplade till nätverket.

Attributes

Ecosystem & Partners
Region, Municipality
contact_mail

Contacts

link

Resources

2022-09-15 06:51 Post Petra Dalunde
Läs mer här om Vinnovas och AI Swedens satsning.
2022-05-23 11:50 Weblink Petra Dalunde
Här är länken till regeringens beslut om att tillåta regioner och kommuner att delegera beslut till en automatiserad beslutsfunktion.
Här hittar ni information om AI Transformation Days, invigningen av My.AI.se samt processbeskrivningen av Sprint-arbetsmetoden.

Vill du veta mer: petra.dalunde@ai.se

group

Members