Västra Götalandsregionen

Public Sector
2y ago update
Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen arbetar för att du som bor i Västra Götaland har tillgång till god hälso- och sjukvård. Det gör vi bland annat genom sjukhus, vårdcentraler och Folktandvården. 

Vi ansvarar för att det finns kollektivtrafik i hela Västra Götaland och äger Västtrafik som ser till att du kan resa både med tåg, buss, spårvagn och båt.

Du ska kunna ta del av musik, teater, dans, film, konst, historia och annan kulturoavsett var du bor. Därför stöttar Västra Götalandsregionen kulturlivet i Västra Götaland. Vi driver även egna kulturverksamheter som Göteborgsoperan, Göteborgs symfoniker, Regionteater Väst och flera museer.

Västra Götalandsregionen ska också utveckla området Västra Götaland genom att bidra till att det finns utbildning, jobb och en bra fritid.

Genom vårt miljö- och klimatarbete tar vi ansvar för att skapa en bättre miljö och bättre hälsa – för oss och kommande generationer.

place

Office / Work location

Sweden launch

Our Specialities

Education, Health, Region
Hearing, Creation, Discovery, Prediction, Language, Optimization, Robotics, Vision
share

Network