SCB - Statistikmyndigheten

Public Sector update 2023-03-16
SCB:s främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det gör vi i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter. Vi har även kunder i det privata näringslivet och bland forskare.

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Det innebär att vi ska utveckla, framställa och sprida statistiken. Dessutom ska vi samordna systemet för den officiella statistiken i Sverige.

Vi bedriver också långsiktiga samarbetsprojekt med statistikbyråer i utvecklingsländer, som finansieras av Sida.

SCB har lite drygt 1 000 medarbetare och finns i både Solna och Örebro, samt som fältintervjuare som samlar in uppgifter till våra undersökningar runtom i landet. Totalt omsätter verksamheten över en miljard kronor årligen, varav hälften är statligt anslag. SCB är en myndighet under Finansdepartementet.

place

Office / Work location

Sweden launch

Our Specialities

Authority & Agency