Live webinar: ChatGPT och skolan

Module/ Session e-Learning Swedish
332d ago
RISE anordnar utbildnings-webbinarium den 15:e augusti där vi diskuterar AI och dess påverkan på skolsystemet. 

Senaste tidens AI-teknologi och dess media-hype medför många frågor och funderingar. Inte minst för utbildning, examination, fusk och skolsystemet som helhet. AI tillför många möjligheter samt utmaningar, som vi bäst möter tillsammans.

I tidens anda vill RISE skapa en grundläggande kunskap om AI, vad den är kapabel till, och dess begränsningar. Forskare kommer under detta event att förklara konkreta och tekniska aspekter, samt hur detta påverkar skolan, lärare och elever. Tillsammans med representanter från Skolverket diskuteras sedan möjliga förhållandesätt och framtidsscenarion.

Övergripande schema:

  • AI utbildning: Utbildningstillfälle som svarar på frågor som: Hur fungerar teknologin under ytan? Hur tränar man dessa AI som ChatGPT? Kan man lita på AI?
  • AI i skolan: Presentation och diskussion kring vad lärare och elever bör känna till.
  • Paneldiskussion: AI-experter och representanter från Skolverket diskuterar stora och små frågor.

Attributes

Beginner
Leadership, Manager, IT Role, Project Manager, Student, Other role
Civil Society, Municipality, Education
Language
Generative AI, NLP
pages

Resources