AI for Executives

Course Classroom Swedish
1y ago update

Ta kontroll över den strategiska AI-resan i din organisation i dag! AI for Executives är ett sex dagars program för ledare som har tagits fram av uppdragsutbildningsverksamheterna vid Stockholms universitet, Uppsala universitet och Göteborgs universitet, i samarbete med experter på tillämpad digital transformation vid AI Sweden.

Programmet är riktat till högre chefer som saknar det tekniska kunnandet. Deltagarna kommer att få kunskap, expertinsikter och praktiska tillvägagångssätt för att börja leda transformationen eller implementeringen av AI i sina organisationer och branscher.

Expertföreläsare med bakgrunder inom näringsliv, akademi och politik ger dig en utförlig översikt över viktiga strategiska beslut vid implementering av AI-projekt i din organisation. Utöver de uppenbara tillfällena till lärande och nätverkande som presenteras i programmet kommer deltagarna att få en introduktion till AI Swedens ekosystem av experter.

  • En tillämpad inlärningsupplevelse som levereras av tankeledare inom AI och som förklarar AI på ett begripligt sätt och ger en översikt över dess möjligheter och begränsningar.
  • Förmågan att förstå grunderna i AI/maskininlärning och kunna kommunicera med viktiga aktörer/kollegor.
  • Förståelse för hur AI används globalt, med många konkreta exempel på tillämpningar, ställt mot en bakgrund av geopolitiska och etiska överväganden.
  • Förståelse för beredskapen och potentialen för AI i din organisation – och medvetenhet om vilka kompetensluckor som finns och vilka utmaningar som införandet medför.
  • Fortlöpande återkoppling på AI-relaterade förändringsplaner och tillgång till ett nätverk med likasinnade ledare.
  • En introduktion till AI Swedens tjänster och ekosystem – en potentiellt ovärderlig resurs när du vill utveckla strategier inom detta område.
  • Ett intyg om avslutad utbildning från partneruniversitet i samarbete med AI Sweden.
  • Programmet är utformat för funktionschefer, chefer och ledare som snabbt måste utveckla sina kunskaper om och sin förståelse av strategisk AI/maskininlärning för att kunna stödja och driva på införandet av detta i sin organisation.
  • Programmet riktar sig till icke-tekniska/tekniska ledare för strategiska funktioner (ingen ingenjörs- eller teknisk erfarenhet krävs).
  • Programmet riktar sig till den (eller dem) som vill ta fram en sammanhängande AI-strategi under kommande månader och år.

Attributes

Beginner, Intermediate
Executive, Leadership, Manager