IBM CREATE - Skapa replikerbara och etiska AI lösningar tillsammans

IBM
Program Practice Swedish
22d ago update
Skapa replikerbara och etiska AI lösningar tillsammans - IBM CREATE

En möjlighet för organisationer inom offentlig sektor att få handfast hjälp under 10veckor att identifiera, utveckla, validera en generativ AI pilot för sin verksamhet.

Som alla i AI Sweden nätverket vet innebär generativ AI stora möjligheter att nå sina direktiv och verksamhetsmål effektivare eller på nya sätt. 
Vi gör en kraftsamling nu och erbjuder 5 organisationer från offentlig sektor att under hösten ta fram varsin generativ AI pilot med teknisk expertis från IBM och partners.

Vi får hjälp i arbetet med att välja ut de mest värdeskapande och replikerbara projekten av referensgruppen vi samlat där DiGG och AI Sweden ingår.

Registrera ert intresse att delta på https://www.ibm.com/info/create
Dialoger och platser tillsätts löpande, så skicka in er ansökan idag!

Ni behöver inte ha färdiga idéer till AI use-case. Det räcker med ambition, tid/resurser till samutveckling och verksamhetsförankring. Resten fixar vi tillsammans :) 

Info + FAQ finns på sidan. Fler funderingar, välkommen att kontakta urban.roth@se.ibm.com.

För att ansöka om att delta i initiativet behöver du och ditt team tillhöra en svensk region, myndighet eller kommun.

Attributes

Change Agent, AI Engineer, Data Engineer, Data Scientist, IT Role, Leadership, Manager, Strategist
Competence & Expertise, Execution, Organization, Technology, Usecases & Inspiration
Authority & Agency, Civil Society, Health, Municipality, Region
Creation
Explainability and Interpretability, Foundation Model, Generative AI, NLP, Transformer