"The AI-Tour"

IBM
Learning Resource Virtual Classroom
40d ago update
Ett CSR-initiativ startat av IBM som syftar till att öka kunskapen och nyfikenheten kring AI hos gymnasieungdomar i Sverige. Genom en kombination av online kurser och en face-to-face lektion av IBMvolontärer ges gymnasieelever en överblick kring AI idag och möjligheter och utmaningar gällande framtiden.

Syftet är att skapa ökad kunskap, nyfikenhet och inspiration hos alla, inte bara de teknikintresserade eleverna.

Information till skolorna:

Varmt välkommen till en spännande föreläsning om Artificiell Intelligens (AI)! 

I denna session utforskar vi grunderna i AI och dess påverkan på olika aspekter av våra liv, och dyker in i en ny värld av möjligheter och utmaningar. 

En AI-expert från it-företaget IBM (International Business Machines) kommer diskutera:

  • Vad är AI? Begreppet & dess olika grenar.  
  • Användningsområden för AI –  inom allt från hälsa till transport och utbildning.
  • Etik inom AI –  ansvarsfull användning.
  • Framtida perspektiv – dess potentiella påverkan på samhället och din karriär.

Föreläsningen kommer ge dig en ökad:

  • förståelse kring vad AI är och hur det kan användas på ett bra sätt.
  • medvetenhet om etiska överväganden kopplat till AI.
  • uppfattning av hur din framtid – både professionellt och privat – kan påverkas av AI.
  • inspiration kring hur du kan ytterligare utöka ditt kunnande kring AI.

Innan föreläsningen behöver du skapa ett konto för “high school learners” på www.skillsbuild.org och ta kursen “introduction to AI” 

 

Attributes

Beginner
Student
Education