Lär dig lära med AI 2,0 hp

Course e-Learning Swedish
44d ago
Denna kurs introducerar koncept och tillämpningar av generativ AI, en gren av artificiell intelligens som kan skapa nytt och realistiskt innehåll som text, bilder, videor och ljud. 

Du kommer att lära dig att använda generativa AI-verktyg som stora språkmodeller, text-till-bild-system och videogeneratorer för att förbättra ditt lärande och din kreativitet. 

Du kommer också att lära dig att utforma effektiva prompts som styr de generativa AI-modellerna att producera de önskade resultaten, samtidigt som du fördjupar dig i dina egna inlärningsstrategier. Dessutom kommer du att reflektera över din inlärningsprocessen och målen, och utveckla en personlig plan för kontinuerlig förbättring och utveckling efter kursen.

Anmälan på antagning.se.

Attributes

Beginner
Creation