Generation AI

SVT
Learning Resource Video
20d ago update
Den nya sortens artificiella intelligens innebär både hopp och hot. En del tror AI kommer lösa världens alla problem, andra varnar för att det blir vår undergång. Alexander Norén och Marco Nilson träffar världens ledande experter och möter människorna som redan nu lever i morgondagens artificiella verklighet.

SVT har producerat 6 avsnitt som alla behandlar olika aspekter som AI påverkar.

Attributes

Beginner, Intermediate
}