Mot nya höjder med AI - Införande

Module/ Session Video Swedish
281d ago update
Var börjar vi någonstans? Den frågan, och andra, går Conny Svensson, Head of AI Transformation, igenom i videon om systematiskt AI införande.
pages

Resources

2023-09-14 09:38 Video
—AI Sweden is the Swedish national center for applied artificial intelligence. Our mission is to accelerate the use of AI for the benefit of our society, our...

Introduktion till Systematiskt införande av AI

Alla organisationer påbörjar sin AI-resa med olika utgångspunkter. Många börjar med att experimentera, testa och utforska AI:s potential genom pilotprojekt och "proof of concept". Men hur tar man steget från att vara en utforskare till att bli en utövare av AI i sin verksamhet?

Var börjar vi?

Ett av de första stegen i AI-resan är att förstå var organisationen står idag. Det handlar om att göra en skattning av nuläget, identifiera befintliga förmågor och se vilka områden som behöver förbättras. Detta ger en solid grund att stå på när man börjar planera för framtiden.

Drömma och sätta en vision

Efter skattningen är det dags att drömma. Hur kan AI förbättra din verksamhet? Vilken riktning vill du att din organisation ska ta med AI? Detta steg handlar om att skapa en AI-vision, en tydlig riktning och förståelse för varför man vill använda AI.

Planera och Prioritera

När visionen är klar, är det dags att planera. Vilka AI-projekt ska prioriteras? Vilka resurser behövs? Behöver organisationen ny teknik eller mer data? Detta steg handlar om att matcha organisationens ambitioner med dess kapacitet.

Förändra och Implementera

När planeringen är klar, är det dags att agera. Detta steg handlar om att genomföra AI-projekt, anpassa dem efter verksamhetens behov och ständigt iterera baserat på insikter och lärdomar.

Skala Upp

Efter framgångsrik implementering är det dags att skala upp. Hur kan framgångsrika AI-initiativ utvidgas till andra delar av organisationen? Hur kan kunskap spridas för att maximera värdet av AI?

Attributes

Intermediate
Culture & Mindset, Organization, Vision & Strategy
Civil Society, Municipality