Mot nya höjder med AI

Course e-Learning Swedish
309d ago update
Ni kanske har gjort en del demos och prototyper med AI, testat en del koncept men fastnat lite i att inte riktigt komma vidare. Hur ser vi till att skapa hållbart och skalbart värde med AI i vår organisation? Det kräver ett systematiskt och strukturerat angreppssätt. Den här programserien vänder sig till er som funderar på just detta!

Till höger hittar ni de olika modulerna som ingår i denna programserie:

  • Introduktion
  • AI mognad
  • AI huset
  • AI Införande

This course is also available in English here.

Kursen kommer gå igenom central begrepp så som:

  • AI Mognad, en modell för hur väl ni är rustade för att skapa värde med AI
  • AI Huset, en struktur för vad som krävs att jobba med AI
  • AI Införande, en systematisk modell för att bygga AI mognad och huset

Attributes

Intermediate
Culture & Mindset, Organization, Vision & Strategy
Civil Society, Municipality