AI och kreativitet

Webinar Swedish
2024-06-18 13:002024-06-18 15:30

Om eventet

Ledande experter kommer att dela med sig av sina kunskaper kring hur du kan använda AI som ett kreativt verktyg i undervisningen. Du som deltagare får möjlighet att delta genom interaktiva inslag och nätverkande!

Få insikter, kunskaper och inspiration till de möjligheter som AI kan skapa för kreativiteten. Du kommer även att få ett brett perspektiv på de risker och etiska överväganden som finns med att släppa in AI i klassrummet och i undervisningen.

Moderatorer: Joel Rangsjö och Jonatan Tensetti, lärare och IT-pedagoger. Både Jonathan och Joel är AI-nördar, som bland annat driver webbplatsen www.aiit.nu, där de delar med sig av massa tips och verktyg.

place

Office / Work location

Online (no specific address)

Attributes

Education
Education