AI - ur ett nationellt perspektiv

Webinar Swedish
by Atea at Online
2024-05-16 09:002024-05-16 09:45
Anna Eriksson, Generaldirektör på Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), och Jannike Tillå, Kommunikations- och affärsområdeschef på Internetstiftelsen, vägleder oss ur ett nationellt AI-perspektiv.

Vad har DIGG och Internetstiftelsen för uppdrag och hur arbetar organisationerna med AI? Hur ser det egentligen ut med AI-kompetensen i Sverige? Och hur ska vi hjälpas åt för att Sverige ska kunna skapa ett större mervärde med hjälp av AI, både nu och framöver? Vilka är nycklarna till att Sverige kan driva en ansvarsfull utveckling av AI framåt och också bygga starkt förtroende och förståelse hos allmänheten?

I detta webinar kommer Anna Eriksson, Generaldirektör på Myndigheten för digital förvaltning och Jannike Tillå, Kommunikations- och affärsområdeschef på Internetstiftelsen vägleda oss kring frågeställningarna ur ett nationellt AI-perspektiv. 

Välkommen

place

Office / Work location

Online (no specific address)

Attributes

Competence & Expertise