Att leda och styra för AI

Webinar
2023-06-01 13:502023-06-01 13:50
Professor Fredrik Heintz presenterar forskning gällande AI och för ett resonemang om vad AI är och hur man kan skapa värde och nytta av AI i en kommun samt vad det kan innebära för en organisation att arbeta med AI. Varför är det viktigt och vad kan det leda till? Du får även lyssna till två konkreta kommunexempel.

Attributes

Municipality
}