AI inom socialtjänsten – vad kan det innebära?

Webinar
2023-04-03 10:002023-04-03 11:30
SKR har startat ett AI-nätverk med kommundeltagare för att kunna dela erfarenheter och lära sig av varandra i hur AI kan nyttjas för socialtjänstens områden.

I mötet får vi höra exempel från ett par kommuner som påbörjat sin AI-resa för socialtjänstens områden. Exempel ges från den sociala barn- och ungdomsvården, äldreomsorgen samt inom ekonomiskt bistånd.

Attributes

Usecases & Inspiration
Municipality
Social Services